پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی انواع استخر از نوع مصالح ساخت انواع استخر شنا از نظر گردش آب انواع مبدل گرمایشی یا گرمکن آب استخر و جکوزی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی

parseh
2 بازدید

پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی صورت گرفته استخر تجهیز

 • ایزولاسیون مخزن آب بتنی ۵۰۰ متر مکعبی فرودگاه بین المللی امام خمینی دو مخزن.
 • آببندی مخزن آب بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی فرودگاه بین المللی امام خمینی سه مخزن.
 • عایق رطوبتی مخازن تصفیه آب بتنی فرودگاه بین المللی امام خمینی سه واحد.
 • مخزن آب بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی ارتش اتوبان بابایی
 • مخزن بتنی ۱۰۰۰ متر مکعبی ارتش گروه مخابرات
 • مخزن بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی صنایع موتورهای توربینی
 • حوضچه های فاضلاب صنایع موتورهای توربینی به ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب
 • مخزن بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی کلاته خیج شاهرود
 • مخزن بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی سیمان ارومیه
 • مخزن بتنی هوایی تلمبه خانه سرخون بندرعباس(صدرا)
 • حوضچه های خنک کننده راکتور….
 • مخازن بتنی ذخیره آب سیمان قشم
 • مخزن  بتنی ذخیره آب سیمان نایین
 • مخزن بتنی سنگ شکن سیمان همدان
 • مخزن بتنی ذخیره آب ماهشهر
 • ایزولاسیون و آببندی و رفع نم به داخل اتاق های تولید برق سد کوهرنگ
 • آببندی و عایق بندی رطوبتی مخازن آب آشامیدنی برج ASP(برج تهران) در طبقه های -۲ و ۵۲
 • ترمیم و عایق رطوبتی تونل های سد دهلران
 • ترمیم و ایزولاسیون تونل های سد ماملو
 • مخزن آب برج پارک مینیاتور
 • ایزولاسیون مخزن برج های دوقلو گلنار
 • آببندی مخزن برج نگین
 • مخزن بتنی برج کاج
 • عایق بندی مخزن بتنی برج اردیبهشت
 • عایق رطوبتی مخزن برج مبشر
 • ایزولاسیون مخزن بتنی برج دوبرال
 • مخزن بتنی برج کوثر
 • مخزن بتنی برج ارغوان

آببندی تونل سد

پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی

استخر تجهیز با بیش از ۲۵ سال سابقه در ساخت و ترمیم و ایزولاسیون مخازن آب و مجموعه های آبی