پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی

پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی صورت گرفته استخر تجهیز

آببندی تونل سد

پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی

استخر تجهیز با بیش از ۲۵ سال سابقه در ساخت و ترمیم و ایزولاسیون مخازن آب و مجموعه های آبی