آبنمای پرده ای کرتین پلکسی گلس

آبنمای پرده ای کرتین پلکسی گلس

 

نور پردازی داخلی مولتی کالر

 

ریموت کنترل + ترانس

 

ارتفاع نازل: ۷۶ سانتی متر

 

دهانه آبریز : ۳۸ سلامتی متر

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آبنمای پرده ای کرتین پلکسی گلس

 

نور پردازی داخلی مولتی کالر

 

ریموت کنترل + ترانس

 

ارتفاع نازل: 76 سانتی متر

 

دهانه آبریز: 38 سانتی متر