پروژه های آببندی و ایزولاسیون مخازن بتنی صورت گرفته استخر تجهیز

 

 •  مخزن آب بتنی ۵۰۰ متر مکعبی فرودگاه بین المللی امام خمینی دو مخزن.
 • مخزن آب بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی فرودگاه بین المللی امام خمینی سه مخزن.
 •  مخازن تصفیه آب بتنی فرودگاه بین المللی امام خمینی سه واحد.
 • مخزن آب بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی ارتش اتوبان بابایی
 • مخزن بتنی ۱۰۰۰ متر مکعبی ارتش گروه مخابرات
 • مخزن بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی صنایع موتورهای توربینی
 • حوضچه های فاضلاب صنایع موتورهای توربینی به ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب
 • مخزن بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی کلاته خیج شاهرود
 • مخزن بتنی ۲۰۰۰ متر مکعبی سیمان ارومیه
 • مخزن بتنی هوایی تلمبه خانه سرخون بندرعباس(صدرا)
 • حوضچه های خنک کننده راکتور….
 • مخازن بتنی ذخیره آب سیمان قشم
 • مخزن  بتنی ذخیره آب سیمان نایین
 • مخزن بتنی سنگ شکن سیمان همدان
 • مخزن بتنی ذخیره آب ماهشهر
 • ایزولاسیون و آببندی و رفع نم به داخل اتاق های تولید برق سد کوهرنگ
 • آببندی و عایق کاری رطوبتی مخازن آب آشامیدنی برج ASP(برج تهران) در طبقه های -۲ و ۵۲
 • ترمیم و آببندی تونل های سد دهلران
 • ترمیم و ایزولاسیون تونل های سد ماملو
 • مخزن آب برج پارک مینیاتور
 • ایزولاسیون مخزن برج های دوقلو گلنار
 • آببندی مخزن برج نگین
 • مخزن بتنی برج کاج
 • مخزن بتنی برج اردیبهشت
 • مخزن برج مبشر
 • مخزن بتنی برج دوبرال
 • مخزن بتنی برج کوثر
 • مخزن بتنی برج ارغوان